Leasa eller hyra?

Förutom försäljning av kontorsutrustningar, IT produkter, förbrukningsmaterial och service, erbjuder HagnorStore även kundanpassade finansieringslösningar.

Bland våra kunder som valt våra finansieringslösningar finns både mindre företag som valt att hyra en enstaka skrivare till större koncerner som finansierat hundratals produkter och lösningar.

De viktigaste argumenten som gör att våra kunder väljer hyra framför köp är:
·                     Budget- och investeringsprocessen förenklas och förkortas.
·                     Den snabba tekniska utvecklingen - varför binda upp sig?
·                     Flexibilitet - större möjlighet att uppgradera / byta utrustning under avtalstiden
·                     Låg kapitalbindning - bibehållen likviditet, soliditet.
·                     Skattefördelar - hyran är avdragsgill.
·                     Påverkar inte företagets checkkredit, banklån.       

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med ett finansieringsförslag !

Falun              0771-60 20 20

Resurser

Beställ vår kontorskatalog här!